Korelasi Peristiwa Isra Miraj dan Shalat yang Jarang Terungkap

peristiwa isra miraj nabi muhammad sawPeristiwa Isra Miraj itu luar biasa! Shalat juga merupakan aktivitas yang luar biasa… Bagaimana korelasi strategis peristiwa Isra Miraj dan Shalat? Fakta ini jarang terungkap. Pengin tahu? Baca artikel menarik di koran Rupublika Dialog Jumat di bulan Rajab ini, yang ditulis oleh Hannan Putra.

Penulis adalah wartawan Republika. Berikut kami kutip sebagian isinya:
Peristiwa Isra Miraj adalah peristiwa yang luar biasa. Ketika menyebutkan peristiwa ini Allah SWT memulainya dengan kalimat tasbih. “Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam ….” (QS Al Isra).

Menurut Ketua GPKSB (Gerakan Pembangunan Kebiasaan Shalat Berjamaah) Akhmad Tefur, SSi, kalimat tasbih identik dengan hal luar biasa. Seperti halnya, peristiwa Isra Miraj dan juga perintah shalat yang diberikan Allah dalam peristiwa Isra Miraj tersebut.

Tefur menerangkan, Allah sering menggunakan kata ganti shalat di dalam Alquran dengan kata rukuk dan sujud. Misalnya, dalam surat al-Baqarah disebutkan, “… dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.” (QS Al Baqarah 43).

“Maksudnya di sini tentu bukanlah rukuk berjamaah, tapi shalat berjamaah,” terang Tefur.

lanjutan korelasi peristiwa isra miraj dan shalat…

Continue reading “Korelasi Peristiwa Isra Miraj dan Shalat yang Jarang Terungkap”

Hadits Lengkap : Kisah Nabi Muhammad Naik ke Langit

Kisah Nabi Muhammad Naik ke Langit lengkap dari hadits riwayat Muslim ini dikutip dari id.wikipedia.org tentang Kisah Isra Mi’raj

Teks Hadits Lengkap Kisah Nabi Muhammad Naik ke Langit

“…dari Anas bin Malik bahwasnya Rasul SAW telah bersabda: “Saya telah didatangi Burak. Yakni seekor binatang warna putih, yang lebih besar daripada keledai tapi lebih kecil daripada bigal.

Ia (buraq itu) merendahkan tubuhnya hingga perut burak mencapai ujungnya.” Beliau (Rasul) bersabda lagi: “Maka saya segera menunggang-nya hingga sampai pada Baitul Maqdis.”

Beliau (Rasul) bersabda lagi: “Kemudian saya mengikatnya (Buraq) di tiang masjid sebagaimana biasa dilakukan para Nabi. Sejurus kemudian saya masuk ke mesjid dan mendirikan sholat dua rakaat.

Setelah usai saya terus keluar, tiba2 saya didatangi Jibril yang membawa semangkok arak & semangkok susu. Dan saya pun memilih susu. Lalu Jibril berkata, ‘Kamu telah memilih fitrah’.

kisah nabi Muhammad naik ke langit 1Lalu (Malaikat) Jibril membawa saya naik ke langit. Saat Jibril memohon supaya dibukakan pintu, maka ditanyakan, “Siapakah kamu? “ (Malaikat) Jibril jawab, “Jibril!’ Ditanya lagi, “Siapa yang bersama kamu?” (Malaikat) Jibril menjawab, “Muhammad” Jibril ditanyai lagi, ‘”pakah ia telah diutus? “ (Malaikat) Jibril menjawab, ‘Ya, ia telah diutus.

”Maka dibukanyalah pintu bagi kami. Tiba2 saya ketemu dengan Nabi Adam, ia menyambut saya serta mendoakan saya dengan kebaikan.

hadits kisah nabi Muhammad naik ke langit 2Lalu saya dibawa naik ke langit ke-2. Jibril lalu mohon agar dibukakan pintu. Lalu ditanyai lagi, “Siapakah kamu? “ Jibril menjawab: “Jibril!”. Jibril ditanyai lagi, “Siapa yang bersama kamu? “ Jibril menjawab: “Muhammad.” Jibril ditanyai lagi, “Apakah ia telah diutus? “ Jibril jawab: “Ya, ia telah diutus”. Pintu pun dibuka bagi kami. Tiba2 saya ketemu dengan (Nabi) Isa bin Maryam dan (Nabi) Yahya bin Zakaria, mereka berdua menyambut saya dan mendoakan saya dengan kebaikan.
kisah isra miraj kisah nabi Muhammad naik ke langit 3Saya dibawa lagi naik ke langit ke-3. Jibril pun memohon agar dibukakan pintu. Kemudian ditanya, “Siapakah kamu? “ (Malaikat) Jibril menjawab: “Jibril”. Jibril ditanyai lagi, “Siapakah yang bersama kamu? “ Jibril menjawab: “Muhammad”. Jibril ditanyai lagi, “Apakah ia telah diutus? “ Jibril menjawab, “Ya, ia telah diutusk”. Pintu pun dibuka bagi kami. Tiba2 saya ketemu Nabi Yusuf AS, ternyata ia telah dikaruniai kedudukan sangat tinggi. Dia menyambut saya dan mendoakan saya dengan kebaikan.

peristiwa isra miraj kisah nabi Muhammad naik ke langit 4Saya dibawa lagi naik langit ke-4. Jibril pun mohon agar dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, “Siapakah kamu? “ Jibril menjawab: “Jibril”. Jibril ditanyai kembali, “Siapa yang bersamamu?” Jibril menjawab: “Muhammad”. Jibril ditanyai kembali, “Apakah ia telah diutus? “ Jibril menjawab: “Ya, ia telah diutus”. Pintu pun dibuka untuk kami. Tiba2 saya ketemu Nabi Idris AS, di kemudian menyambut saya & mendoakan saya dengan kebaikan.

Allah berfirman: “(Dan kami telah menganggkat ke tempat yang tinggi darjatnya) “.
hadits shahih tentang kisah nabi Muhammad naik ke langit 5Saya dibawa kembali naik langit ke-5. Jibril kemudian memohon agar dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, “Siapakah kamu?” (Malaikat) Jibril menjawab, ‘”Jibril!”. Jibril ditanyai kembali, “Siapakah yang bersama kamu?” Jibril menjawab: “Muhammad”. Jibril ditanyai lagi, “Apakah ia telah diutus?” Jibril menjawab, ‘Ya, ia telah diutus”. Pintu pun dibuka bagi kami. Tiba2 saya ketemu Nabi Harun AS, ia lalu menyambu saya dan mendoakan saya dengan kebaikan.

artikel isra miraj kisah nabi Muhammad naik ke langit 6Saya dibawa naik lagi ke langit ke-6. Jibril lantas memohon agar dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, “Siapakah kamu? “Jibril menjawab, ‘Jibril’. Jibril ditanyai lagi, ‘Siapakah bersama kamu? ‘ Jibril menjawab, ‘Muhammad’. Jibril ditanyai kembali, ‘Apakah ia telah diutus? ‘ Jibril menjawab, ‘Ya, ia telah diutus’. Pintu pun dibuka bagi kami. Tiba2 saya ketemu Nabi Musa, ia terus menyambut saya & mendoakan saya dengan kebaikan.
kisah isra mirajSaya dibawa kembali naik langit ke7. Jibril memohon agar dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi, ‘Siapa kamu? ‘ Jibril menjawabnya, ‘Jibril’. Jibril ditanyai lagi, ‘Siapa bersama kamu? ‘ Jibril menjawab, ‘Muhammad’. Jibril ditanyai lagi, ‘Apa ia telah diutus? ‘ Jibril menjawab, ‘Ya, ia telah diutus’. Pintu pun dibu bagi kami. Tiba2 saya ketemu Nabi Ibrahim AS, ia tengah berada dalam keadaan bersandar di Baitul Makmur. Keluasannya setiap hari dapat memasukan 70.000 malaikat. Setelah keluar, mereka tidak kembali lagi kepadanya (Baitul Makmur). Lantas saya dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun2nya besar kaya telinga gajah & ternyata buahnya sebesar tempayan.”

lanjutan hadits kisah Nabi Muhammad naik ke langit …
Continue reading “Hadits Lengkap : Kisah Nabi Muhammad Naik ke Langit”

Kisah Isra Miraj dan Teori Relativitas Einstein

Kisah Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan teori Relativitas Einstein sama-sama memaparkan perjalanan manusia ke ruang angkasa. Teori relativitas dapat menjawab, mengapa Nabi Muhammad bisa bertemu dengan Nabi Adam, manusia pertama yang sudah sekian ribu tahun wafat.

Saya belajar teori Relativitas Einstein tahun 1988, saat duduk di kelas 3 SMA. Hari ini ingin mencoba menghubungkannya dengan kisah Isra Miraj yang luar biasa itu. Kisah Isra Miraj dalam tinjauan sains.

Berikut ini adalah rumus teori Relativitas tersebut:
kisah isra miraj dan teori relativitas einsteinKeterangan variable rumus
t’ = waktu benda yang bergerak
t = waktu benda yang diam
v = kecepatan benda
c = kecepatan cahaya

Dari rumus tersebut dapat dijabarkan fenomena menarik sebagai berikut:
Ada perbedaan tentang waktu yang dialami benda yang bergerak (t’) dan waktu yang dialami oleh benda diam (t)

Waktu yang dialami oleh benda bergerak (t’) lebih lama ketimbang waktu yang dialami oleh benda biam. Secara seherhana dikatakan bahwa jarum jamnya bergerak lebih lambat. Inilah yang disebut dengan dilatasi waktu yang berasal dari kata “delay” yang berarti perlambatan waktu.

Semakin besar nilai v (kecepatan benda) hingga mendekati nilai c (kecepatan cahaya) maka pengaruh terhadap t’ lebih besar. Misalnya, jika ada benda yang kecepatannya 299.999 km/detik maka jika dimasukkan ke rumus tersebut nilai t’-nya menjadi 387 kali nilai t.

lanjutan kisah isra miraj dan teori relativitas…

Continue reading “Kisah Isra Miraj dan Teori Relativitas Einstein”

Kisah Isra Mi’raj Menguak Misteri Alam Gaib

kisah isra mi'raj nabi muhammad saw hadits shahihKisah Isra Mi’raj yang diceritakan langsung oleh beliau. Menguak misteri alam gaib. Tak terjangkau akal, tapi nyata. Hadits hadits shahih riwayat Bukhari Muslim yang mesti anda simak dengan seksama!

Inilah kisah Isra Mi’raj dalam hadits-hadits shahih…

1. Nabi Muhammad dibersihkan dengan air Zam Zam terlebih dahulu
“Ketika aku di al-Bait (yaitu Baitullah atau Ka’bah) antara tidur dan jaga”, kemudian beliau menyebutkan tentang seorang lelaki di antara dua orang lelaki. “Lalu didatangkan kepadaku bejana dari emas yang dipenuhi dengan kebijaksanaan dan keimanan. Kemudian aku dibedah dari tenggorokan hingga perut bagian bawah. Lalu perutku dibasuh dengan Air Zam Zam, kemudian diisi dengan kebijaksanaan (hikmah) dan keimanan. Dan didatangkan kepadaku binatang putih yang lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari baghal (peranakan kuda dan keledai), yaitu Buraq.
HR al-Bukhari (3207).

Nabi disodorkan dua macam minuman
Abu Hurairah telah berkata: Pada malam beliau diisra`kan, disodorkan kepada Rasulullah SAW dua gelas minuman: khamr (minuman keras) dan susu. Beliaupun melihat keduanya, lalu mengambil susu. Jibril berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki engkau kepada fitrah. Seandainya engkau mengambil khamr, niscaya binasalah umatmu.”
HR al-Bukhari (4709)

Kisah Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, khususnya tentang perjalanan hingga langit ke tujuh dapat anda klik: Sejarah Isra Mi’raj untuk membacanya. Di sini diceritakan beliau bertemu dengan banyak nabi (yang telah meninggal).

Peristiwa di Sidratul Muntaha
“Dan aku dinaikkan ke Sidratul Muntaha yang mana buahnya seperti bejana batu dan daunnya seperti telinga gajah. Pada akarnya terdapat empat sungai: dua sungai batin dan dua sungai lahir. Begitu kutanyai Jibril, ia menjawab: “Adapun dua yang batin (tidak tampak dari dunia) berada di surga, sedangkan dua yang lahir (tampak di dunia) adalah Nil dan Eufrat.” Kemudian aku diwajibkan lima puluh shalat.
HR al-Bukhari (3207).

Peristiwa di Surga | Kisah Isra Mi’raj

Continue reading “Kisah Isra Mi’raj Menguak Misteri Alam Gaib”

Sejarah Isra Mi’raj dari Hadits Shahih yang Mesti Anda Ketahui

sejarah isra mi'raj nabi muhammad sawSebagai muslim, mesti kita tahu sejarah Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW dari dalil hadits yang shahih. Peristiwa Isra Mi’raj yang menakjuban ini membuahkan shalat lima waktu. Semoga hikmah Isra Mi’raj dapat kita petik.

Sejarah Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
Terjadinya peristiwa Isra Mi’raj adalah dalam periode akhir kenabian di Mekah sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Menurut pendapat Al-Maududi dan kebanyakan ulama, peristiwa Isra Mi’raj pada tahun pertama sebelum hijrah, yakni antara tahun 620-621M. Menurut Al-Allamah al-Manshurfuri, Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW terjadi di malam 27 Rajab tahun ke sepuluh kenabian. Itulah yang populer di kalangan kita (sumber: id.wikipedia.org)

Ringkasan Sejarah Isra Mi’raj dan Shalat Lima Waktu

Ringkasan ini bersumber dari hadits shahih riwayat Muslim, dari Anas bin Malik. Teks hadits selengkapnya dapat anda baca di id.wikipedia.org/wiki/Isra_dan_Mikraj#cite_note-5

Hadits tentang peristiwa Isra Mi’raj tersebut sangat panjang, jadi kami ProMutu.com beri solusi dengan menyajikan ringkasan dan potongan-potongan haditsnya agar lebih mudah dipahami. Berikut adalah ringkasannya:

Kendaraan yang digunakan adalah Buraq
“Aku telah didatangi Buraq”

Menuju Baitul Maqdis, dan shalat 2 rakaat di masjid (Aqsa)
“Maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis.”
“kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan shalat sebanyak dua rakaat.”

Keluar masjid, ketemu malaikat jibril dengan membawa arak dan susu
“Dan aku pun memilih susu.”

Malaikat Jibril membawa Nabi ke langit
“Lalu Jibril membawaku naik ke langit”

Bertemu dengan Nabi Adam di langit ke-1
“aku bertemu dengan Nabi Adam”

lanjutan sejarah isra mi’raj
Continue reading “Sejarah Isra Mi’raj dari Hadits Shahih yang Mesti Anda Ketahui”