Hadits Lengkap : Kisah Nabi Muhammad Naik ke Langit

Kisah Nabi Muhammad Naik ke Langit lengkap dari hadits riwayat Muslim ini dikutip dari id.wikipedia.org tentang Kisah Isra Mi’raj

Teks Hadits Lengkap Kisah Nabi Muhammad Naik ke Langit

“…dari Anas bin Malik bahwasnya Rasul SAW telah bersabda: “Saya telah didatangi Burak. Yakni seekor binatang warna putih, yang lebih besar daripada keledai tapi lebih kecil daripada bigal.

Ia (buraq itu) merendahkan tubuhnya hingga perut burak mencapai ujungnya.” Beliau (Rasul) bersabda lagi: “Maka saya segera menunggang-nya hingga sampai pada Baitul Maqdis.”

Beliau (Rasul) bersabda lagi: “Kemudian saya mengikatnya (Buraq) di tiang masjid sebagaimana biasa dilakukan para Nabi. Sejurus kemudian saya masuk ke mesjid dan mendirikan sholat dua rakaat.

Setelah usai saya terus keluar, tiba2 saya didatangi Jibril yang membawa semangkok arak & semangkok susu. Dan saya pun memilih susu. Lalu Jibril berkata, ‘Kamu telah memilih fitrah’.

kisah nabi Muhammad naik ke langit 1Lalu (Malaikat) Jibril membawa saya naik ke langit. Saat Jibril memohon supaya dibukakan pintu, maka ditanyakan, “Siapakah kamu? “ (Malaikat) Jibril jawab, “Jibril!’ Ditanya lagi, “Siapa yang bersama kamu?” (Malaikat) Jibril menjawab, “Muhammad” Jibril ditanyai lagi, ‘”pakah ia telah diutus? “ (Malaikat) Jibril menjawab, ‘Ya, ia telah diutus.

”Maka dibukanyalah pintu bagi kami. Tiba2 saya ketemu dengan Nabi Adam, ia menyambut saya serta mendoakan saya dengan kebaikan.

hadits kisah nabi Muhammad naik ke langit 2Lalu saya dibawa naik ke langit ke-2. Jibril lalu mohon agar dibukakan pintu. Lalu ditanyai lagi, “Siapakah kamu? “ Jibril menjawab: “Jibril!”. Jibril ditanyai lagi, “Siapa yang bersama kamu? “ Jibril menjawab: “Muhammad.” Jibril ditanyai lagi, “Apakah ia telah diutus? “ Jibril jawab: “Ya, ia telah diutus”. Pintu pun dibuka bagi kami. Tiba2 saya ketemu dengan (Nabi) Isa bin Maryam dan (Nabi) Yahya bin Zakaria, mereka berdua menyambut saya dan mendoakan saya dengan kebaikan.
kisah isra miraj kisah nabi Muhammad naik ke langit 3Saya dibawa lagi naik ke langit ke-3. Jibril pun memohon agar dibukakan pintu. Kemudian ditanya, “Siapakah kamu? “ (Malaikat) Jibril menjawab: “Jibril”. Jibril ditanyai lagi, “Siapakah yang bersama kamu? “ Jibril menjawab: “Muhammad”. Jibril ditanyai lagi, “Apakah ia telah diutus? “ Jibril menjawab, “Ya, ia telah diutusk”. Pintu pun dibuka bagi kami. Tiba2 saya ketemu Nabi Yusuf AS, ternyata ia telah dikaruniai kedudukan sangat tinggi. Dia menyambut saya dan mendoakan saya dengan kebaikan.

peristiwa isra miraj kisah nabi Muhammad naik ke langit 4Saya dibawa lagi naik langit ke-4. Jibril pun mohon agar dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, “Siapakah kamu? “ Jibril menjawab: “Jibril”. Jibril ditanyai kembali, “Siapa yang bersamamu?” Jibril menjawab: “Muhammad”. Jibril ditanyai kembali, “Apakah ia telah diutus? “ Jibril menjawab: “Ya, ia telah diutus”. Pintu pun dibuka untuk kami. Tiba2 saya ketemu Nabi Idris AS, di kemudian menyambut saya & mendoakan saya dengan kebaikan.

Allah berfirman: “(Dan kami telah menganggkat ke tempat yang tinggi darjatnya) “.
hadits shahih tentang kisah nabi Muhammad naik ke langit 5Saya dibawa kembali naik langit ke-5. Jibril kemudian memohon agar dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, “Siapakah kamu?” (Malaikat) Jibril menjawab, ‘”Jibril!”. Jibril ditanyai kembali, “Siapakah yang bersama kamu?” Jibril menjawab: “Muhammad”. Jibril ditanyai lagi, “Apakah ia telah diutus?” Jibril menjawab, ‘Ya, ia telah diutus”. Pintu pun dibuka bagi kami. Tiba2 saya ketemu Nabi Harun AS, ia lalu menyambu saya dan mendoakan saya dengan kebaikan.

artikel isra miraj kisah nabi Muhammad naik ke langit 6Saya dibawa naik lagi ke langit ke-6. Jibril lantas memohon agar dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, “Siapakah kamu? “Jibril menjawab, ‘Jibril’. Jibril ditanyai lagi, ‘Siapakah bersama kamu? ‘ Jibril menjawab, ‘Muhammad’. Jibril ditanyai kembali, ‘Apakah ia telah diutus? ‘ Jibril menjawab, ‘Ya, ia telah diutus’. Pintu pun dibuka bagi kami. Tiba2 saya ketemu Nabi Musa, ia terus menyambut saya & mendoakan saya dengan kebaikan.
kisah isra mirajSaya dibawa kembali naik langit ke7. Jibril memohon agar dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi, ‘Siapa kamu? ‘ Jibril menjawabnya, ‘Jibril’. Jibril ditanyai lagi, ‘Siapa bersama kamu? ‘ Jibril menjawab, ‘Muhammad’. Jibril ditanyai lagi, ‘Apa ia telah diutus? ‘ Jibril menjawab, ‘Ya, ia telah diutus’. Pintu pun dibu bagi kami. Tiba2 saya ketemu Nabi Ibrahim AS, ia tengah berada dalam keadaan bersandar di Baitul Makmur. Keluasannya setiap hari dapat memasukan 70.000 malaikat. Setelah keluar, mereka tidak kembali lagi kepadanya (Baitul Makmur). Lantas saya dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun2nya besar kaya telinga gajah & ternyata buahnya sebesar tempayan.”

lanjutan hadits kisah Nabi Muhammad naik ke langit …
Continue reading “Hadits Lengkap : Kisah Nabi Muhammad Naik ke Langit”