10 Muharram & 10 Larangan Penting (Bag. II)

ProMutu.com » bulan muharram » puasa muharram dan 10 larangan

Puasa Muharram di Hari Asyura

Salah satu Puasa Muharram yang memiliki histori istimewa adalah Puasa Asyura atau Puasa 10 Muharram yang bertepatan dengan hari ini, Sabtu 24 November 2012. Selamat menjalankan Puasa Hari Asyura bagi yang menjalankannya. Bagi yang tidak, semoga anda diberi kesempatan di tahun depan.

Artikel ini merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya yang berjudul Ingat 10 Muharram dan 10 Larangan Penting! Sebelum melanjutkan 5 larangan berikutnya, perlu dipahami sekali lagi bahwa:

I. Bulan Muharram secara bahasa artinya bulan larangan. Dalam sejarah Islam, maksudnya adalah larangan untuk berperang. Namun saat ini kita dapat memaknainya dengan larangan lain, misalnya 10 larangan yang kami sebutkan dalam artikel ini.

II. Sepuluh larangan ini hanya sekedar awalan dan permisalan. Anda boleh mengawalinya dengan jumlah berapa pun dan larangan apa pun. Yang pasti, semangatnya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi segala laranganNya. Semoga bulan Muharram ini menjadi permulaan yang baik bagi kita.

III. Lima larangan yang telah disebutkan dalam artikel sebelumnya yaitu:

1. Bangun kesiangan

2. Shalat di rumah

3. Terlambat menghadiri shalat Jumat

4. Pelit

5. Suka marah

Penjelasan tentang kelima larangan di atas dapat anda baca di artikel sebelumnya, klik: 10 Muharram dan 10 Larangan Penting.

Adapun larangan ke-6 hingga ke-10 adalah:

Puasa Muharram 10 - Puasa Hari AsyuraJangan makan dan minum sambil berdiri!

Dari Annas Ra, dari Nabi Muhammad SAW: “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang seseorang untuk minum sambil berdiri.” Qatadah berkata : “Kami bertanya kepada Anas, “Bagaimana dengan makan sambil berdiri?” Anas menjawab, “Yang demikian itu lebih jelek dan lebih buruk.” (HR.Muslim dan Turmidzi)

Puasa Muharram 10 - Puasa Hari AsyuraJangan ghibah!

Rasulullah SAW bersabda: “Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah?” Para sahabat menjawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui,” Beliau bersabda: “Engkau menyebutkan sesuatu kejelekan yang ada pada saudaramu.” Para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah bagaimana jika apa yang dibicarakan tersebut ada padanya?” Maka rasulullah saw bersabda: “Apabila apa yang ada padanya sesuai dengan apa yang engkau bicarakan maka engkau telah menghibahnya. Sedangkan apabila apa yang ada padanya tidak sesuai dengan apa yang engkau katakan maka engkau telah berdusta atasnya.” (H.R. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi)

Puasa Muharram 10 - Puasa Hari AsyuraJangan berbicara saat khutbah Jumat!

“Barangsiapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul lembaran-lembaran. Siapa yang diperintahkan untuk diam (lalu tidak diam), maka tidak ada Jum’at baginya” (HR Ahmad )

Puasa Muharram 10 - Puasa Hari AsyuraJangan dengki, najasy dan saling mencaci!

“Kalian jangan saling mendengki, jangan saling najasy *), jangan saling membenci, jangan saling membelakangi! Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allâh yang bersaudara.” (HR Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi)

*) Najasy adalah menaikkan penawaran terhadap harga barang dagangan orang lain, namun tidak dengan maksud membelinya. Ini adalah siasat curang agar orang lain tertarik untuk membelinya.

Puasa Muharram 10 - Puasa Hari AsyuraLarangan #10 : …???

Larangan ke-10 silakan anda tentukan sendiri. Contoh, jika mulai bulan Muharram ini anda ingin berhenti merokok, maka larangan merokok dapat anda jadikan larangan yang ke-10.

Semoga di bulan Muharram (bulan larangan) ini dapat kita mulai untuk menjauhi larangan-larangan Allah untuk kebaikan kita. Semoga artikel ini memberikan inspirasi positif bagi anda. Selamat menjalankan puasa Muharram di hari Asyura ini. Beritahu larangan-larangan ini ke sahabat anda…

Silakan share…
error: Content is protected !!