Nama Nama Nabi Muhammad SAW : Penting Anda Ketahui!

tentang nama nama nabo muhammad saw Tahukah anda bahwa nama nama Nabi Muhammad saw itu cukup banyak? Sebagai muslim, sudah sepantasnya kita mengenalnya bukan? Ups… nama nama Nabi Muhammad saw ini dapat anda pakai untuk nama anak anda atau untuk nama anak sahabat dan kerabat anda.

DISKON 15% --- TERBATAS --- JANGAN LEWATKAN!

ONLINE TRAINING SUPER PUBLIC SPEAKING
KLIK DI SINI!

Keterangan tentang nama nama Nabi Muhammad saw ini dipaparkan oleh Sayyid Muhammad bin ‘Alawi Bin ‘Abbas Al-Maliki al-Hasani dalam Buku Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad SAW ( Alhawaadits wa al ahwaal an Nabawiyyah). Penerbit Darul Hidayah Hal 20-21] yang dikutip dari www.abizakii.wordpress.com

Nama Nama Nabi Muhammad SAW

– Muhammad

– Ahmad (terpuji)
– Al Mahi (penghapus)
– Al Hasyir (pengumpul)
– Al A’qib (pamungkas)
– Al Muqaaffa (yang ditakuti)
– Nabi At Taubah
– Nabi Ar Rahmah

Nama nama Nabi Muhammad saw tersebut di atas sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw:
“Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad dan al-Mahi (penghapus) yang dengannya Allah menghapus kekufuran. Aku adalah al-Hasyir (pengumpul) yang dengan jejakku Allah mengumpulkan umat manusia. Aku adalah al-‘Aqib (Pamungkas) karena tak ada nabi lagi sesudahku”. Dalam sebuah riwayat: “Aku adalah al-Muqaaffa (yang ditakuti), aku adalah Nabi at-Taubah dan Nabi ar-Rahmah”.Dalam shahih Muslim: “Nabi al-Mulhimah”.

Dalam Al Quran nama nama Nabi Muhammad saw disebutkan sebagai:

– Basyir (pembawa kabar gembira)
– Nadzir (pemberi peringatan)
– Siraj al-Munir (Pelita Penerang)
– Ra’uf (Penyantun)
– Rahim (penyayang)
– Rahmatan lil-‘alamin (Rahmat bagi alam semesta)
– Muhammad
– Ahmad
– Thaha
– Yasin
– Muzzammil (Orang yang berselimut)
– Abdullah (hamba Allah): Al-Jinn ayat 19

Nama nama Nabi Muhammad saw lainnya

An-Nadzir al-Mubin (orang yang memberi peringatan dengan jelas dan terang), yaitu sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Hijr ayat 89 yang artinya: Dan katakanlah (Hai Nabi), “Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan Yang jelas.” Sedangkan nama beliau “Mudzakkir”adalah seperti diungkap dalam Alquran (QS 88;21 ) yang artinya: Sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan (Mudzakkir).

Disamping nama nama nabi Muhammad saw di atas, masih ada nama-nama lainnya seperti Musthafa (yang terpioih), dll. Wallahu a’lam bi shawab.

DISKON 15% --- TERBATAS --- JANGAN LEWATKAN!

ONLINE TRAINING SUPER PUBLIC SPEAKING
KLIK DI SINI!