Mau Selamat? Baca Doa Tahun Baru Hijriah!

ProMutu.com » tahun hijriah » doa tahun baru hijriah

Ada dua versi doa tahun baru Hijriah atau doa tahun baru Islam. Versi pertama dibaca di akhir tahun Hijriah dan versi kedua dibaca pada awal tahun Hijriah

Doa Akhir Tahun Hijriah
ProMutu.com » Doa Tahun Baru Hijriah

Doa ini dibaca tiga kali di akhir tahun Hijriah (sebelum awal tahun Hijriah). Tujuannya adalah agar perbuatan-perbuatan kita di tahun yang akan ditinggalkan mendapatkan ampunan dari Allah. Juga agar amal shalih setahun yang lalu diterimaNya. Inilah doa tahun baru Hijriah versi pertama…
doa tahun baru hijriah doa tahun baru islam

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW,beserta para keluarga dan sahabatnya.

Ya Allah, segala yang telah ku kerjakan selama tahun ini dari apa yang menjadi larangan-Mu, sedang kami belum bertaubat, padahal Engkau tidak melupakannya dan Engkau bersabar (dengan kasih sayang-Mu), yang sesungguhnya Engkau berkuasa memberikan siksa untuk saya, dan Engkau telah mengajak saya untuk bertaubat sesudah melakukan maksiat. Karena itu ya Allah, saya mohon ampunan-Mu dan berilah ampunan kepada saya dengan kemurahan-Mu.

Segala apa yang telah saya kerjakan, selama tahun ini, berupa amal perbuatan yang Engkau ridhai dan Engkau janjikan akan membalasnya dengan pahala, saya mohon kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah, wahai Dzat Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan, semoga berkenan menerima amal kami dan semoga Engkau tidak memutuskan harapan kami kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah.
Dan semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Muhammad, Nabi yang Ummi dan ke atas keluarga dan sahabatnya.

Doa Tahun Baru Hijriah

Ini adalah doa tahun baru Hijriah versi kedua, atau disebut juga dengan doa awal tahun. Doa tersebut di bawah ini dibaca tiga kali saat memasuki tahun baru Hijriah (1 Muharam). Maksud do yang kita panjatkan ini adalah memohon agar dalam memasuki tahun baru ini kita dapat meningkatkan amal kebajikan dan ketaqwaan. Inilah doa tahun baru Hijriah versi kedua….

doa tahun baru hijriah doa tahun baru islam

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Ya Allah Engkaulah Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu tempat bergantung.

Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. Kami memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan, kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan,agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi dan ke atas para keluarga dan sahabatnya.

Mumpung masih ada kesempatan, agar lebih sempurna mari kita baca doa tahun baru Hijriah ini dalam dua versi (doa akhir tahun dan doa awal tahun). Namun jika sudah memasuki bulan Muharram, maka bacalah doa tahun baru Hijriah yang versi kedua saja (doa awal tahun).

Silakan share…
error: Content is protected !!